Vi utför entreprenadbesiktningar av kyl- och vvs-system i enlighet med standardavtalen AB och ABT.

 

Besiktningsmannens uppgift är att på ett objektivt sätt undersöka och bedöma kontraktsenligheten och utförandet i entreprenaden. Det ger en bekräftelse över vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att utföra i entreprenaden. Entreprenadbesiktning ger en tydlig överlämning från entreprenör till beställare.

 

Våra besiktningsmän är av RISE certifierad besiktningsman SBR. Medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.