Rådgivning

 • Anbudsutvärdering
 • Kontrollantuppdrag under byggtiden

Utredningar/Förstudier

 • Statusbedömningar
 • Beräkningar och analyser
 • Åtgärdsförslag

Förslagshandlingar

 • Projektering
 • Inventering, system
 • Kostnadskalkyler
 • LCC-kalkyler

Energi/Miljö

 • Energiberäkningar
 • Energioptimering
 • Förslag till åtgärder för energioptimering av system
 • Inventering, energi

Projektering

Upprätta förfrågningsunderlag för upphandling AB, ABT

 
 

Vi arbetar med effektiva programvaror för upprättande av dokument, beräkning, analyser och ritningar.