Kvalitets- och miljöledningssystemet inom REFCON AB är ett eget framtaget dokumentationssystem som är väl anpassat till våra tjänster och är mycket uppskattat.

Kvalitets- och miljöledningssystem med dokument för kvalitets- och miljöstyrning, projektadministration, projektstart, agendor för startmöte och internmöten, oberoende granskning samt kvalitets- och miljöledningssystem för mindre uppdrag som omfattar en medarbetare. 

 

Kvalitetspolicy och mål

  • Vår rådgivning och tjänster ska karaktäriseras av hög kvalitet

  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén

  • Vi ska tillfredsställa våra kunders behov med mål att överträffa deras förväntningar

Miljöpolicy och mål

  • Vår målsättning är att agera miljömedvetet i vårt dagliga arbete för minsta miljöpåverkan för de tjänster vi utför

  • Våra tjänster ska utföras genom tekniskt professionellt konsultarbete med inriktning på miljö- och energieffektiv systemteknik till våra kunder

  • Vi försöker kontinuerligt förbättra vårt miljömedvetande för att uppnå vår miljöpolicy