EXEMPEL PÅ KUNDER


EXEMPEL PÅ UPPDRAG

 Ammoniakkylanläggningar för

 • Luftkonditionering

Brandfarliga köldmedier i kylanläggningar för

 • Livsmedelsbutiker
 • Luftkonditionering
 • Storkök

Koldioxid i kylanläggningar för

 • Livsmedelsbutiker
 • Storkök

Traditionella köldmedier i kylanläggningar för

 • Förvaltningsbyggnader
 • Geoenergianläggningar
 • Livsmedelsbutiker
 • Storkök
 • Sjukhus
 • Tillverkningsindustri
 • Värmepumpar

Fjärrkyla och Fjärrvärme

 • Analyser i verifiering av omfattande fjärrkylsystem
 • Kylcentral för sjukhus
 • Ombyggnad och optimering av fjärrvärmecentral för värme och tappvatten